Meer informatie? Bel voor een afspraak 06 206 313 91

Disclaimer /

Hier kunt u onze disclaimer bekijken

Disclaimer

Disclaimer voor www.studiovanrijn.nl
Studio van Rijn (Kamer van Koophandel: 50331051), hierna te noemen Studio van Rijn, verleent u hierbij toegang tot www.studiovanrijn.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.
Studio van Rijn behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
De informatie op www.studiovanrijn.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Studio van Rijn.


Beperkte aansprakelijkheid
Studio van Rijn spant zich in om de inhoud van www.studiovanrijn.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op www.studiovanrijn.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Studio van Rijn.
In het bijzonder zijn alle prijzen op www.studiovanrijn.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.
Voor op www.studiovanrijn.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Studio van Rijn nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Studio van Rijn.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Studio van Rijn, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Nadere informatie
Vragen die betrekking hebben tot de webpagina dienen gericht te worden tot Studio van Rijn.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is overigens via de ICTRecht-disclaimergenerator gegenereerd